Türkiye Uzay Ajansı Resmen kuruldu!


Ülkemizin uzay teknolojileri alanında çok daha hızlı yol alabilmesi, gelecekte olabiecek projelerde yer alabilmesi ve Bilim ve Teknolojinin gelişimi için TÜRKİYE UZAY AJANSI Resmi gazete tarafından resmen duyuruldu.

Ankara merezli olan bu kurum Milli Uzay Projelerini hayata geçirilmesini sağlayacağı bildirildi kurum 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olacak lakin idari ve mali olarak özerk olacağı önemle vurgulandı bütün bunların yanı sıra
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile söz konusu olan Uzay Ajansının kendine has özel bütçesi olacağı bildirildi

Türkiye Uzay Ajansı‘nın
Resmi Gazete tarafından yayımlanan görev ve yetkilileri ise şunlardır;

– Uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar yapmak.
– Uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilginin arttırılmasına öncülük yapmak.
– Uluslararası uzay hukukundaki gelişmeleri izlemek ve muadil yabancı kuruluşlar ile iş birliği yapmak, uzay hukukuna ilişkin mevzuat dahil her türlü çalışmaları yürütmek.’                                                                                         – Milletler arası anlaşmalar uyarınca uzaya fırlatılan nesnelerin kayıtlarını devlet adına tutmak, BM nezdinde temsil işlemlerini gerçekleştirmek.
– Ticari, bilimsel araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı veya insansız uzaya erişim ve uzayın keşfine yönelik operasyonları yaptırmak veya organize etmek                                                                                – Cumhurbaşkanınca belirtilen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı hazırlamak ve hayata geçirilmesi için düzenlemeler yapmak.
– Uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik stratejik planlar hazırlamak. Rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayisinin gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

İçeriği Oyla
Techno Ares