İşte Sinir Teknolojisi Hakkında Detaylar !

0
19
views

Yetişkin bir insan’ın vücudunda yaklaşık 100 trliyon hücre bulunur ve bu hücreler bir düzen içinde birlikte çalışarak dokuları, organları ve sistemleri oluşturur. Sistemler birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışmak ve etkileşim içinde bulunmak zorundadır. Vücuttaki sistemlerin birbiri ile uyumlu çalışması homestazinin korunması sinir sistemi, endokrin sistem ve bağışıklık sistem gibi denetleyici ve düzenleyici sistemler sayesinde gerçekleşir. Homestazi, değişen çevre koşullarına rağmen vücut içi fizyolojik ortamın dengede tutulması olarak tanımlanabilir.

Sinir sistemi ve endokrin sistem homestazinin kontrolü için birlikte çalışmalarına rağmen, çalışma şekilleri birbirinden farklıdır. Sinir hücrelerinde uyarının iletilmesi elektriksel ve kimyasal olarak gerçekleşir ve çok hızlıdır. Miyelin kılıflı bir sinir hücresinde uyarı iletimi ortalama 120 m/s hızla gerçekleşir. Yani elimize batan bir iğnenin uyarısının sinir hücreleri ile merkezi sinir sistemine taşınması çok kısa bir zaman alır. Oysa endokrin sistemdeki hormonların uyarı iletimi daha yavaştır. Bunun sebebi, hormon üretiminin ve hormonların kanla taşınmasının zaman almasıdır.

Siz bu yazıyı okuyup anlarken beyninizdeki ve vücudunuzdaki sinir hücreleri kusursuz bir şekilde iş yapar. Beynin 1 Cm küpü’nün içinde yaklaşık 50 milyon sinir hücresi vardır. Bu hücreler vücuttaki diğer sinir hücrelerine bir ağ gibi bağlanarak düzenli bilgi akışını kontrol eder.

Sinir sistemi nöron adı verilen çok fazla özelleşmiş hücrelerden ve nörogliya(gliya) Hücrelerinden oluşur. Şimdi bu hücreleri ve görevlerini daha detaylı olarak inceleyelim.

Sinir hücresi vücudumuzun en fazla özelleşen hücrelerinden biridir ve temelde üç kısımdan oluşur ;

Hücre gövdesi – Dendrit – Akson

Sinir hücresinde uyarının iletim yönü , dendritten aksona doğrudur.

Sinir hücresinin hücre zarına nörolemma, sitoplazmasına nöroplazma denir.

 Hücre Gövdesi : Mitokondri, ribozom, endoplazmik retikulum gibi organellerin ve çekirdeğin bulunduğu kısımdır. Ayrıca iyi gelişmiş ve belirgin bir çekirdekçik içerir. Bazı sinir hücrelerinde birden fazla çekirdek bulunabilir.

Dendrit : Hücre gövdesinden çok sayıda çıkan uzantılardır. Nöronların diğer sinir hücrelerinden uyarı almasını sağlar.

Akson : Dendrit gibi hücre gövdesinden çıkar fakat tek bir uzantı şeklindedir. Dallanma yapmaz. Akson uzunluğu farklı sinir hücrelerinde değişiklik gösterir. Omurilikten çıkan ve ayak parmaklarına kadar uzanan siyatik siniri, İnsan vücudundaki en uzun aksona sahiptir. Aksonun görevi hücre gövdesinden aldığı uyarıyı diğer sinir hücresine doğru taşımaktır. Akson boyunca ilerleyen uyarı, Akson ucundan diğer sinir hücresinin dendrit’ine aktarılır.

Miyelin Kılıfı : Vücutta bulunan bazı sinir hücrelerinin aksonları miyelin kılıf adı verilen bir örtü ile sarılıdır. Miyelin kılıf, aksonda iletimi hızlandırır. Miyelin kılıflar arasında kalan boşluklara “Ranvier boğumu” adı verilir.