Değişkenler-Değişken Tanımlama — C# DERSLERİ #2

Değişkenler

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Bu bellek bölgesine okuma ve yazma işlemleri ise değişken ismi üzerinden sağlanır. Genel olarak değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanır.

 <değişken adı>Örneğin;

int i;

Yukarıdaki örnekte bir int(sayı) veri tipinde bir değişken tanımlanmıştır. Böylelikle bellek bölgesinde bir veri saklamak ve ileride kullanmak üzere 4 byte’lık bir alan açmış bulunuyoruz. Program içinde bu bellek bölgesine erişmek için değişken ismi olan i ifadesini kullanıyoruz.

Örneğin;

int i;  //i adında bellekte 4 bytelık bir bölge aç.;

 i = 5;  //i adının temsil ettiği bellek bölgesine 5 değerini yaz.;

Bir değişkene değer atama işlemi tanımlarken yapılabilir.

Bir değişkene değer atama işlemi yukardaki örnekte olduğu gibi program içinde herhangi bir satırda yapılabilir.

Bir veri tipi altında birden fazla isimle farklı değişkenler tanımlanabilir.

Bu değişken tanımlarken değer atama işlemi yapılması rahatlık sağlar.

 

Örnek  

namespace megepBilisim

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

//Birinci blok

int a = 10;

}

 

{

//İkinci blok

int a = 20;

}

Console.WriteLine(a); // a değişkeni bu blokta tanımlanmadığı için program hata verecektir.

}

}

}

 

Yukarıdaki örnekte birinci ve ikinci blokta tanımlanan “a” isimli değişkenler sadece kendi bloklarında geçerlidir. Main bloğunda kullanılmaya çalışıldığı zaman program hata verecektir.

Kısacası yukarıdaki örnekte göstermiş olduğum gibi her iki scop arasında tanımladığınız değişken sadece o iki scop arasında özgürdür. Scop dışına çıkamaz.

Tabii ki bu hataların giderilmesinin yöntemi var.Bu kural ve özellikler genelde pek önerilmez çünkü başka hatalara sebep olabilir.

Bir sonraki derste görüşmek üzere.

 

// Alıntı. http://sefik.net/?mid=65&id=99#.W88-Env7SaE

İçeriği Oyla
Techno Ares