C#’ta Karar Kontrol Deyimleri If-Else

0
44
views

If deyimi, belirli bir şart oluşturup o şarta uyulursa if bloğunda yer alan kodları çalıştırır eğer şarta uyulmazsa else bloğun da yer alan kodları çalıştırır.

Kullanım şekli ;

if(şart)
{
Eğer şart sağlanırsa çalışacak kodlar ;
}
else if(şart)
{
2.şart ifadesidir eğer if'in şartı sağlanmaz ;
ise else if şartı kontrol edilir eğer şart ;
sağlanıyorsa scopelar "{ }" arası kodlar çalışır  ;
}
else
{
Eğer if veya else if şartı sağlanmadı ise else scopeları çalışır ;
}

Örneklerle çok daha iyi bir şekilde öğreneceksiniz 🙂

Örnek 1 :  Klavyeden girilen ismi alarak kod  kısmından belirlenen isim ile karşılaştıran programın kodları :

string isim; // string değişkeninde "isim" adında değişken oluşturuldu.
Console.Write("İsminizi Giriniz:"); //Kullanıcıya isteğimizi sunuyoruz.
isim = Console.ReadLine(); //kullanıcıdan isteğimiz ismini girmesiydi.
//Kullanıcının klavyeden gireceği metinsel değer isim değişkenine aktarılır.
if (isim == "Technoares")// Eğer isim değişkeninin değeri "Technoares"'e eşitse if bloğundaki kodları çalıştır
{
Console.Write("Doğru İsim Girdiniz");//Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
else
{
Console.Write("Hatalı İsim Girdiniz"); //Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
Console.ReadKey();
Ekran Çıktısı

Örnek 2 : Klavyeden girilen sayının pozitif tam sayı mı yoksa negatif bir tam sayı olduğunu bulan programın kodları:

Console.Write("Bir Sayı Giriniz: "); //Kullanıcıya isteğimizi sunuyoruz.
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); int türünde bir değişken oluşturuyoruz ve kullanıcının girdiği değeri  değişkene aktarıyoruz.
if (sayi >= 0)//Eğer (sayı büyük veya eşit mi 0'a?) eşitse if bloğunu çalıştır
{
Console.Write("Pozitif Tam Sayı Girdiniz");//Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
else  // if şartı sağlanamadıysa else bloğunu çalıştır
{
Console.Write("Negatif Tam Sayı Girdiniz"); //Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
Console.ReadKey();


Ekran Çıktısı:


Örnek 3 : Girilen 2 sayıdan büyük olan sayıyı bulan programın kodları :

Console.Write("1.Sayıyı Giriniz= ");//Kullanıcıya isteğimizi sunuyoruz.
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());  //İnt türünde bir değişken oluşturuyoruz ve kullanıcının girdiği değeri  değişkene aktarıyoruz.
Console.Write("2.Sayıyı Giriniz: "); //Kullanıcıya isteğimizi sunuyoruz.
int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //İnt türünde bir değişken oluşturuyoruz ve kullanıcının girdiği değeri  değişkene aktarıyoruz.
if (sayi1 > sayi2) // eğer ( sayı1 sayı 2den büyükse if bloğunun çalıştır)
{
Console.Write("{0},Sayısı {1} sayısından daha büyüktür", sayi1, sayi2); //Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
else if (sayi2 > sayi1) //değilse eğer() if şartı  sağlanamadıysa else if şartlarını kontrol et (sayi2 sayi1 den büyükse eğer else if bloğunu çalıştır)
{
Console.Write("{0},Sayısı {1} sayısından daha büyüktür", sayi2, sayi1); //Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
else//if ve else if şartları sağlanamadıysa else bloğunu çalıştır.
{
Console.Write("İki Sayı da birbirine eşittir", sayi1, sayi2);  //Ekrana " " arasındaki metni yazdır
}
Console.ReadKey();
Ekran Çıktısı :