C# DERSLERİ #2 Değişken Nedir – Değer Tipleri

Değişkenler

Değişken Nedir?

Değişken,C Sharp’ta program içerisin de görünen veya arka plan da çalışan verilerin bellekte tutulmasını sağlamak için kullanılan veri türlerinin grup ismine diyebiliriz.

Değişkenlerverileri geçici olarak saklar. Her değişkenin bellek üzerinde belirli bir alanıvardır.  Değişkenlere değerlerini isteroluşturduğumuzda ilk değerini verebiliriz istersek te değer vermeyip programiçerisinde değer ataması yapabiliriz. Ya da değişken tanımladığımız anda ilkdeğerini verip program esnasın da aynı veri türünde olmak şartıyla değişken değerini değiştirebiliriz.

Kısacası değişken değerini aynı veri türünde olmak şartı ile değişiklik yapabiliriz.

Değişken Nasıl Tanımlanır ?

 [veri türü]   [değişken ismi]  = ilk değer ataması;

Örneğin ;

int sayi; / / ilk değer ataması yapılmamış değişken.

int sayi = 15;  / / ilk değer olarak 15 değeri verilmiş değişken.

string isim = “Derman”; / / metin değişkenidir alacağı değerler “çift tırnak”

 içinde atanır.

char şık=’a’; / / tek karakter veri türüdür. Alacağı değer ‘tek tırnaklar’ içerisin de yazılır.

Değişken Tanımlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Değişken isimlerinde kesinlikle Türkçe karakter olmaması gerekir. (“ İ(büyük İ ) , ı , ğ , ç , ö , ü, Ğ , Ç , Ö ,  Ü  ”)
  • Değişken isimlerinde boşluk bulunmaz.
  • Değişken isimlerine rakam ve özel karakterler ile başlanmaz.
  • C Sharpın kendi yapısında bulundurduğu yapıların ismini değişken ismi olarak kullanamayız.

Örneğin : string Static=”www.technoares.com”;

  • Aynı Scopelar ( { } )içerisinde aynı değişken ismi başka bir değişken veya nesne , alan adı olarak kullanılamaz.

Temel Veri Türleri (Değer Tipleri)

İnt

Asıl ismi integer’dır “ intecır ”  diye okunur.

C Sharp ‘ta  integer veri türünü tam sayı değerleri için kullanırız. Aralığı

-2147483648  ile +2147483647 arasındaki değerleri bellek alanında saklayabilir. Kesinlikle ondalıklı , kesirli sayı veya metin değeri kabul etmez.

Bellekte 4 byte’lık yer kaplar.

Örnek kullanım ;

int not1=85;

int kalemAdet=5;

Yanlış kullanım ;

int  ^not=85; / / özel karakter içermemelidir. “ ^ “ bir özel karaktedir. 

İnt 1kalem=5;  / /  değişken ismi rakamla başlayamaz.

String

String değişkeni metin değerleri için kullanılır. Bu değişkeneilk atama yapılırkın “çift tırnak” içinde atanması istenilen değişken atanır. Bellekte kapladığı alan boyutu değişebilir.

string siteUrl=”www.technoares.com”; //geçerli kullanım.

string siteUrl=www.technoares.com; //geçersiz kullanım.

Double

Ondalıklı sayı verisi tutabilen bir değişkendir. 16basamağa kadar hassaslığı vardır. Ondalıklı sayı verisini tutan değişkenlerden olsa da tam sayı değeride tutabilir. Bellekte 8 byte’lık  yer kaplar.

double ortalama=76.79; // geçerli kullanım.

double ortalama=76,79; // geçersiz kullanım. Tam sayıdan ondalıklı kısma geçerken . kullanılmalıdır.

Değer Degişken özellikleri ve kullanımı;

İyi Çalışmalar 🙂

İçeriği Oyla
Techno Ares