C# Dizi Örnekleri #NTP2.1

Merhabalar, bu yazıda bulunan örnekler Nesne Tabanlı Programlama dersinin 2. Dönem 1. Yazılı soruları konuları düşünülerek bir lise öğrencisi tarafından hazırlanmıştır. Tahmini olarak çıkabileceği düşünülen sorular bulunmaktadır.

C# dizi oluşturma

değişken [] değişken adı = { değişkenler, değişkenler } ;

veya 2.yol

değişken[] değişken adı;

değişken adı=new değişken[ alacağı eleman sayısı ]; veya 3. yöntem

veya 3.yol

değişken [] değişken adı = new değişken[ değişkenin alacağı eleman sayısı ]{ değişkenler , değişkenler }

Örnek kullanımlar.

Kendi kullandığım değişken oluşturma yolu.

int[] dizi = { 1, 2, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47, };

Örnek Uygulamalar

Console Applications kodları

Oluşturulan bir dizinin var olan bir elemanını ekrana yazdırma.

int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
Console.Write(dizi[2]); // dizi çağırılır ve dizinin 2. elemanı çağırılır. UNUTMAYIN DİZİLERDE SIRALAMA 0 DAN BAŞLAR. YANİ 0=1 , 1= 8 , 2=5 TİR.
Console.ReadKey();

Windows Form Kodları

/* Windows Forms ile kodlarken belirli bir kodun çalışabilmesi için belirli * bir yerrde o kodun tetiklenmesi gerekir. o tetikleyici bir form açılışı  
* bir button click event'ı olabilmektedir.
*/

int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
lbleleman.Text = dizi[2].ToString();

Çıkabilmesini tahmin ettiğim sorulardan biri.

Girilen sayının dizide olup olmadığın sorgulayan program;

    int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
    int arananSayi = Int32.Parse(txtArananEleman.Text);
    int sira = Array.IndexOf(dizi, arananSayi);
    if (sira == -1) // Array.IndexOf metodu dizide aradığını bulamadığnda -1 değeri döndürür.   
    {
      lbleleman.Text = "Sayı bulunamadı.";
    }
    else
    {
      lbleleman.Text = "Eleman Bulundu. " + sira;
    }

Çıkabilmesini tahmin ettiğim sorulardan biri.

Oluşturulan dizinin kaç elemanlı olduğunu bulan program kodları

Console Applications kodu

int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
Console.Write(dizi.Length);
Console.ReadKey();

Windows Form kodu

int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
MessageBox.Show(dizi.Length.ToString())

Çıkabilmesini tahmin ettiğim sorulardan biri.

Oluşturulan dizinde var olan tüm elemanları ekrana yazdıran program

Console Applications kodu

int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
foreach(int tumu in dizi)
{
Console.WriteLine(tumu);
}
Console.ReadKey();

Windows Form kodu

    int[] dizi = { 3, 8, 5, 9, 6, 1, 3, 811, 894, 42, 6, 869, 147, 47 };
    foreach (int tumu in dizi)
    {
      lstBxDiziElemanlari.Items.Add(tumu);
    }

Burada verilen örnekler sadece bir lise öğrencisi tarafından tahmin edilerek oluşturulan sorulardır.

Diziler konusu için önerilerim bu kadardır. örnekler hakkında sorular için @technoares ve @cdermnx instagram hesaplarıyla iletişim kurabilirsiniz. İyi kodlamalar.

İçeriği Oyla
Techno Ares